Středisko Řehoře Mendla Brno


Hlavní menu

Středisko Řehoře Mendla

Naše středisko vzniklo na jaře roku 1968 na Starém Brně, v prostorách augustiánského kláštera, kde v minulosti působil jako opat i světoznámý vědec, zakladatel nauky o dědičnosti, Gregor Mendel. Středisko sdružuje oddíly převážně křesťansky zaměřené. Ve všech dobách však byli členy střediska skauti s různým vztahem k víře, aniž by byli ti či oni nějak znevýhodňováni. Naše středisko je organizátorem každoročního předvánočního dovozu Betlémského světla z Vídně a jeho následného rozvozu po republice. V roce 2004 se stalo organizátorem celostátního kola Závodů vlčat a světlušek v Brně, v roce 2007 bylo organizátorem krajského kola Svojsíkova závodu a v roce 2013 organizovalo celostátní kolo Svojsíkova závodu.

 

V současné době je ve středisku kolem 250 členů v 8 oddílech: 4. dívčí, 26. dívčí, 41. koedukovaný, 91. chlapecký, 91 R roverský kmen Kerberos, 72. chlapecký oddíl, 93. kmen dospělých Renegades a 95. oddíl Quercus z Modřic.

 

Vůdkyní střediska je sestra Bejby, její zástupkyní setra Ellie. Členy střediskové rady jsou vůdcové jednotlivých oddílů: Netty (4), Martička (26), Roman (41), Čára (72), Vojťák (91), Radim (91R), Alexandr (93), Šveska (95) a dále zvolení členové Ondra, Zdena, Doktor a Vašek.  Jmenovaným členem je hospodář Tonda  a zpravodaj pro naši skautskou základnu Vranov bratr Brzdař. Středisková rada se schází pravidelně jedenkrát za měsíc.

 

Každý rok pořádáme několik tradičních akcí. V září je to pro širokou veřejnost otevřený dálkový pochod Z Brna do Brna, v říjnu to bývá Středisková pouť na Vranov u Brna, kdy se postupně z tohoto setkání stala akce, spojená s hrami a soutěžením. Naše středisko se velmi aktivně zapojuje do rozvozu Betlémského světla. Cesty do Vídně, a pak po celé republice se staly nedílnou součástí naší činnosti a především zdrojem mnoha krásných zážitků - http://www.betlemskesvetlo.cz/

Další tradiční akcí střediska jsou jarní závody O černou buzolu a Buzolka, kdy poměrně velké 1. středisko nikdy nevynechalo příležitost uspořádat svojí verzi Svojsíkova závodu či Závodu vlčat a světlušek. Středisko i jeho jednotliví činovníci kladou velký důraz na skautské vzdělávání. Ve středisku se pořádají rádcovské kursy, kde se snažíme formovat současné a budoucí rádce našich družin. Středisko spolupracuje s ostatními středisky okrsku při organizaci kursů čekatelských. Mnozí činovníci jsou absolventy lesních škol či dokonce instruktorských lesních škol, mezi mladými každoročně několik skládá vůdcovské zkoušky. S tím úzce souvisí skutečnost, že činovníci střediska si dobře uvědomují, že středisko nemůže žít jen samo pro sebe. Činovníci střediska jsou tradičně zastoupeni v Brněnské radě Junáka, na úrovni okrsku i v KRJ.

 

Kalendář akcí

 

Aktuality

Galerijní tramvaj